Sveriges ambassadör i Aten, Charlotte Wrangberg, besökte den grekiska fältstationen NEO (Navarino Environmental Observatory) den 18 september. Föreståndaren för NEO, Professor Karin Holmgren, Fil. dr. Håkan Berg och intendenten för NEO, Giorgos Maneas, guidade ambassadören i omgivningarna runt NEO och berättade om forskningen och undervisningen som bedrivs på stationen.

Ambassadören berättar om sitt besök i text och bild på sociala medier.

Sveriges amassadör i Aten, Charlotte Wrangberg, på NEO med Karin Holmgren och Håkan Berg
Sveriges amassadör i Aten, Charlotte Wrangberg, på NEO med Karin Holmgren och Håkan Berg


 

Sveriges amassadör i Aten, Charlotte Wrangberg, guidas vid NEO av Karin Holmgren och Håkan Berg
Sveriges amassadör i Aten, Charlotte Wrangberg, guidas vid NEO av Karin Holmgren och Håkan Berg