Tidningen Aktuell Hållbarhet listar varje år de personer de anser vara ”hållbarhetsmäktigaste” i Sverige. Listan för 2021 toppas av Svante Axelsson, nationell samordnare för klimatomställning, före miljöaktivisten Greta Thunberg. 

På tredje plats finns Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet och ordförande i Klimatpolitiska rådet, och som i flera år haft topplaceringarna på listan.

Motivering för valet av Johan:

Johan Kuylenstierna
Johan Kuylenstierna

"Expert ut i fingerspetsarna och ändå ödmjuk och nyfiken. Så beskrivs Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna av Aktuell Hållbarhets läsare. Som återkommande gäst i TV4:s morgonsoffa är han i dag en folkbildare som skapar förändring även hos dem som inte är insatta i klimatfrågor."

Läs hela listan här: www.aktuellhallbarhet.se

Fem av topp tio från Stockholms universitet

Fem av de tio personer som anses vara ”mäktigast” inom Sverige på hållbarhetsområdet arbetar vid eller har examen från Stockholms universitet.

Läs om vilka de andra är här.