Programmet för alumnkvällen var:

  • 18.00-19.00 Drop in på plan 1 i Geovetenskapens hus
  • 19.00-20.00 Nordenskiöldsalen: Alumner från konsultföretagen NIRAS och WSP samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), berättade om arbetslivserfarenheter efter studierna
  • 20.00-22.00  Geopub på plan 1 i Geovetenskapens hus