Smältande is på Brunnsviken
Smältande is på Brunnsviken

Program:
17.30-18.00 Drop in på plan 3 i U-huset, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12, Stockholms universitet. Vi bjuder på smörgås med dryck.

18.00-19.00 Högbomsalen: Mårten berättar om arbetet med boken ”Skrinnarens guide till Mälaren : isläggningsskeden, svaga områden och turförslag på Mälaren och Hjälmaren” och Oskar beskriver hur Skridskokarta Mälaren 1:50.000 växte fram.

19.00-20.00 Polarforskare deltar och ger sin bild av aktuell forskning om is och klimat sedan fortsatt diskussion och mingel på plan 3 i Geovetenskapens hus.

Välkommen!
Önskar samverkanskoordinatorerna Cecilia, Urban och Malin samt studievägledare Veronica

Kulturgeografiska institutionen
Meteorologiska institutionen
Institutionen för naturgeografi