På denna sida har vi samlat alumner som läst vid vår institution. Alumnerna ger en inblick över arbetsmarknaden för våra studenter.

Är du en NG alumn och vill vara med på listan? Kontakta Maria Damberg, e-post studier@natgeo.su.se.

Glöm inte att anmäla dig till SU Alumnnätverk www.alumni.su.se.

Examen Alumner Arbetsplats och titel Program
2018

Stefan Wrangle

E-post: stefan.wrangle[at]lm.se

Lantmäteriet

GIS-handläggare

Kandidatprogram i geovetenskap
2018

Helena Berglund

E-post: helena.berglund[at]metria.se

Metria

GIS- och fjärranalyskonsult

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS

Kandidatprogram i biogeovetenskap

2018

Saad Katif

E-post: saad.katif[at]metria.se

Metria

GIS- och fjärranalyskonsult

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS

Kandidatprogram i biogeovetenskap

2017

Helene Sunmark

E-post: helene.sunmark[at]sweco.se

Sweco Civil AB

Fältgeotekniker

Masterprogram i kvartärgeologi och klimatutveckling

Kandidatprogram i miljövetenskap, inriktning geovetenskap

2017

Sofia Kjellman

E-post: sofia.e.kjellman[at]uit.no

UiT Norges arktiske universitet (Institutt for geovitenskap)

Doktorand

Masterprogram i kvartärgeologi och klimatutveckling

Kandidatprogram i miljövetenskap, inriktning geovetenskap

2017

Pia Axelsson

E-post: pia.acelsson[at]wsp.com

WSP Sverige AB

Fältgeotekniker

Masterprogram i kvartärgeologi och klimatutveckling

Kandidatprogram i geografi

2017

Fredrik Palm

E-post: fredrik.palm[at]foria.se

Foria AB

Kvalitets- och miljösamordnare

Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring (pågående)

Kandidatprogram i geografi

2016

Emelie Danielsson

E-post:emelie.danielsson[at]msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Projektledare internationella insatser

Masterprogram i miljövård och fysisk planering

Kandidatprogram i geografi

2016

Kristina von Schreeb

E-post: kristina.von.
schreeb[at]esri.se

Esri Sverige AB

GIS-konsult

Masterprogram i landskapsekologi

Kandidatexamen i miljövetenskap med inriktning geovetenskap

2016

Oscar Johansson

E-post: oscar.johansson[at]
skargardsstiftelsen.se

Skärgårdsstiftelsen

Tillsyningsman (naturreservatsskötsel) för området Finnhamn, Särsö och Kolgårdsön.

Kandidatprogram i biogeovetenskap
2016

Jannike Andersson

E-post: jannike.andersson [at]ekologigruppen.se
 

Ekologigruppen

GIS-analytiker

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS

Kandidatprogram i geografi               

2016

Sandra Holmström

E-post: sandra.holmstrom[at]
gnesta.se

Gnesta kommun

Miljöinspektör

Kandidatprogram i biogeovetenskap
2016

Linn Forssbeck

E-post: linn.forssbeck@stockholm.se

Stockholm stad

Parkingenjör

Masterprogram i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogram i geografi

2016

Josefin Tiedemann

E-post: josefin.tiedemann[at]pe.se

Projektengagemang Infrastruktur (PE)

Miljökonsult inom förorenad mark och vatten

Kandidatprogram i geovetenskap med inrikt. mot hydrologi och hydrogeologi

2015

Freddy Blomberg

E-post: Freddy.Blomberg[at]
bergab.se

Bergab

Hydrogeolog

Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser                                

Kandidatprogram i geovetenskap

2015

Johan Edvinsson

E-post johan.edvinsson
[at]niras.se

NIRAS

Miljökonsult

Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser                                

Kandidatprogram i geovetenskap

2015

Martin Rask

E-post: martin.rask
[at]wspgroup.se

WSP Sverige AB

Miljöutredare med GIS-specialisering

Masterprogram i miljövård och fysisk planering

Kandidatprogram i geovetenskap

2014

Mattias Bovin

E-post: mattias.bovin[at]
wsp.com

WSP Sverige AB

Miljöutredare med GIS-specialisering

Masterprogram i landskapsanalys med fjärranalys, GIS och kartografi

Kandidatprogram i geografi

2014

Viktor Plevrakis

E-post: viktor.plevrakis
[at]sweco.se

Sweco Environment AB

Hydrogeolog

Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
2014

Caisa Adolfsson

E-post: caisa.adolfsson[at]metria.se

Metria

GIS and Remote Sensing Consultant

Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi

Kandidatprogram i geovetenskap

2014

Ewa Lind

E-post: eva.lind[at]geoveta.se

Geoveta AB

Konsult

Forskarutbildningen i kvartärgeologi
2012

Daniel Palin

E-post: daniel.palin
[at]wateraid.se

WaterAid Sverige

Grants Manager

Kandidatprogram i geografi
2012

Erik Zachariassen

E-post: erik.zachariassen
[at]ekologigruppen.se

Ekologigruppen

Ekolog och GIS-analytiker

Masterprogram i Landskapsanalys med fjärranalys, GIS och kartografi

Kandidatprogram i biogeovetenskap

2011

Susanne Ingvander

E-post: susanne.ingvander
[at]msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Handläggare i fjärranalys och GIS

Forskarutbildningen i naturgeografi
2010

Nelly Aroka

E-post: nelly.aroka[at]sgu.se

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Kommunikationsassistent, projektledare för Geologins Dag

Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi

Kandidatprogram i miljövetenskap med inriktning geovetenskap

2009

Anna Almerheim

E-post: anna.almerheim[at]bergab.ser

Bergab

Gruppchef hydrogeologi

Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

Kandidatprogram i miljövetenskap inriktning geovetenskap

2006

Elisabet Carlsson

E-post: elisabet.carlsson[at]geoveta.se

Geoveta AB

Konsult/assistent

Geografi
2005

Karin Eliaeson

E-post: karin.eliaeson[at]ivl.se

Naturresurser och Miljöeffekter, IVL Svenska Miljöinstitutet

Gruppchef Förorenad mark

Fristående kurser geovetenskap och geologi
1999

Eva Jirner

E-post: eva.jirner[at]sgu.se

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Statsgeolog

Biologisk-geovetenskapliga linjen
1999

Peter Svernby

E-post: peter.svernby[at]
skarpnacksfolkhogskola.se

Skarpnäcks folkhögskola

Folkhögskolelärare

Biologisk-geovetenskapliga linjen
1995

Eva Lindberg

E-post: Eva.Lindberg[at]
naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningens rikskansli

Verksamhetsledare för Natursnokarna och Arbetsledare för team förening

Biologisk-geovetenskapliga linjen