Tarfala forskningsstation ligger i den karga och steniga Tarfaladalen på östra sidan av Kebnekaise på drygt 1 100 meters höjd över havet. Stationen ägs och drivs av Stockholms universitet. Här är öppet från början av mars till början av maj samt mellan slutet av juni och mitten av september. Under den perioden finns studenter från flera lärosäten här för att lära sig mer om bland annat den svenska fjällvärldens geologi samt djur- och växtliv. Här bedrivs också forskning inom flera områden som geologi, hydrologi, zoologi, botanik och ekologi. Det främsta forskningsfältet är dock glaciologi, alltså om glaciärers uppbyggnad och hur de förändras.

 

 

Femtio år av glaciärmätning
I Tarfaladalen finns fyra glaciärer varav Storglaciären är den mest kända och en av de mest studerade glaciärerna i världen. Vintern 1946 gjordes de första mätningarna av Storglaciären och sedan dess har forskarna varje år mätt både hur mycket snö som samlas på Storglaciären under vintern och hur mycket snö och is som smälter bort under sommaren. Denna mätserie är världens längsta i sitt slag och utgör ett betydelsefullt underlag för internationella vetenskapliga studier av glaciärer och klimat.

Den globala uppvärmningen gör att glaciärer över hela världen smälter. De långa mätserierna från Tarfala är därför extra värdefulla för att studera glaciärsmältning och som underlag för prognoser om vad klimatförändringarna kan få för följder i arktiska miljöer. Klimatförändringarna påverkar även tillgången på föda för renarna och därmed för rennäringen. Sedan några år tillbaka bedriver därför Tarfala forskningsstation ett forskningsprojekt om klimatförändringar och rennäringen tillsammans med en sameby. 

Högst vindhastighet i Sverige
Vid stationen i Tarfala har den högsta vindhastigheten i Sverige uppmätts. Den 20 december 1992 blåste det 81 m/s i en vindby.