Vår utbildning i samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
  4. Samverkan
  5. Vår utbildning i samverkan

Vår utbildning i samverkan

Flera av våra kurser som till exempel Miljökonsekvensbeskrivningar, Trafik och miljö samt Miljövård och fysisk planering har varje år samverkan med olika kommuner och myndigheter. På kursernas hemsidor finns mer information.

Kontakt

Kommunikatör/Alumnkoordinator
Malin Stenberg de Serves
E-post: malin.stenberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 10 52
Mobil: 070-618 25 35

Tarfala forskningsstation
Neo_smal
SU Alumni