Utbildning

Projektarbete Årstaskogen 2018

Årstaskogen

Studenterna på kursen Miljövård och samhällsplanering, 15 hp Vt 2018 har i sitt projektarbete Årstaskogen kommit fram till att en exploatering av Årstaskogen inte är att rekommendera på grund av de viktiga natur- och kulturvärden som påverkas av detta.

Anmälan till Vetenskaplighet 1,5 hp 2018

Ska du skriva examensarbete i geovetenskap på kandidatnivå i höst och inte har avklarat det obligatoriska momentet Vetenskaplighet 1,5 hp inom examensarbetet ska du anmäla dig till momentet.

Studenthandbok

Studenthandbok

Inför varje läsår publiceras en Studenthandbok där information ges om sådant som kan vara bra att veta för dig som studerar vid universitetet.