Utbildning

  Gröna stråk i Norra Djurgårdsstaden. Foto Bo Eknert.

  Hur får man Norra Djurgårdsstaden att bli mer grön och hållbar

  Studenterna på Miljövård och fysisk planering presenterar ett projektarbete den 22 mars om hur man får Norra Djurgårdsstaden att bli mer grön och hållbar.

  Studentinformation Facebook

  Vi har startat en Facebooksida för dig som är student hos oss!

  Du kan där få tips från våra studievägledare som rör dig som student: studietips, karrärvägledning, men även om arbetsmarknadsevent vid SU eller hos företag, nya kurser, föreläsningar och workshops.

  Geovetenskapliga ämnesrådet

  Geovetenskapliga studentrådet GÄR

  Geovetenskapliga studentrådet (GÄR) finns för dig som läser på Institutionen för geologiska vetenskaper, Institutionen för naturgeografi och ACES.

  Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

  Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment på examensarbeten i biogeovetenskap och geovetenskap.