Utbildning

Kandidatprogram i geovetenskap

Våra utbildningar höstterminen 2018

Ht 2018 erbjuder vi följande program och kurser som listas nedan. Anmälan till Ht 2018 öppnar den 15 mars och stänger den 16 april.

Anmälan till Vetenskaplighet 1,5 hp Vt 2018

Ska du skriva examensarbete i geovetenskap på kandidatnivå i höst och inte har avklarat det obligatoriska momentet Vetenskaplighet 1,5 hp inom examensarbetet ska du anmäla dig till momentet.