Utbildning

Fältarbete inom ekohydrologi vid Navarino Environmental Observatory. Foto Stefano Manzoni.

15 januari - sista ansökningsdag till våra masterprogram Ht 2020

Hösten 2020 erbjuder vi fem masterprogram med olika inriktningar som polara landskap och klimat, geomatik med fjärranalys och GIS, miljövård och fysisk planering, landskapsekologi, hydrologi och vattenresurser. Ansökningsperioden är öppen till den 15 januari 2020.

Naturvetarnas arbetsmarknadsdag 2019

Naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag 2020

Kom till naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag onsdag den 12 februari 2020 kl. 12:00-15:30 i Aula Magna.

Paleocastro, Gialova Lagoon. Foto Elisabeth Sturesson.

Sommarkurser 2020 - Ansökningsperiod 20 februari till 16 mars

Anmälan till sommarkurserna öppnar den 20 februari och sista anmälningsdag är 16 mars.

Naturvetare i arbetslivet

Efter Studierna, Naturvetare i arbetslivet VII

Nu är den nya rapporten klar och det finns också en kort sammanfattning av ämnena vid Sektionen för geo- och miljövetenskaper, vid Naturvetenskapliga fakulteten under åren 2014–2017: Efter studierna VII - geo- och miljövetenskaper

Bakombokhyllan

Universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan

Bakom bokhyllan är Stockholms universitetsbiblioteks podd där du möter studenter och andra på biblioteket och universitetet i nya, aktuella teman för varje avsnitt.

Geovetenskapliga ämnesrådet

GÄR Geovetenskapliga studentrådet

Vill du vara med i Geovetenskapliga studentrådet GÄR och bevaka dina och andra studerandes intressen i studiefrågor under studietiden? Nu har GÄR startat igen och du behövs!

Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment inom examensarbeten på grundnivå i biogeovetenskap, naturgeografi eller kvartärgeologi.

En lyckad terminsstart!

Här kan du läsa och ladda ned universitets guide till hur du får en bra start på terminen.