Utbildning

Platser kvar på kurser och program!

Missat sista anmälningsdag? Den 13 juli öppnar anmälan igen och då går det bra att göra en sen anmälan till de utbildningar som har platser kvar efter urvalet.

Projektarbete Årstaskogen 2018

Årstaskogen

Studenterna på kursen Miljövård och samhällsplanering, 15 hp Vt 2018 har i sitt projektarbete Årstaskogen kommit fram till att en exploatering av Årstaskogen inte är att rekommendera på grund av de viktiga natur- och kulturvärden som påverkas av detta.

Sommarinformation

Sommarinformation och information inför höstterminen 2018

Frågor om antagning, upprop, registrering, schema, efteranmälan, kontakt och öppettider.

Anmälan till Vetenskaplighet 1,5 hp 2018

Ska du skriva examensarbete i geovetenskap på kandidatnivå i höst och inte har avklarat det obligatoriska momentet Vetenskaplighet 1,5 hp inom examensarbetet ska du anmäla dig till momentet.

Studenthandbok

Studenthandbok

Inför varje läsår publiceras en Studenthandbok där information ges om sådant som kan vara bra att veta för dig som studerar vid universitetet.