Utbildning

Information utbildning St 2018 och Ht 2018

Vår utbildning sommar- och höstterminen 2018

St 2018 och Ht 2018 erbjuder vi följande program och kurser som listas nedan. Observera att vår utbildning bara delvis syns på www.antagning.se men kommer troligtvis finnas när anmälan öppnar. Anmälan till St 2018 öppnar den 19 februari och stänger den 15 mars. Anmälan till Ht 2018 öppnar den 15 mars och stänger den 16 april.

Våra sommarkurser 2018

Sommaren 2018 erbjuder vi tre sommarkurser. Den 19 februari öppnar anmälan via www.antagning.se och anmälan stänger den 15 mars.

MKB kursen Ht 2017

Miljökonsekvenser av planerad utbyggnad av Arlanda flygplats

Under hösten har studenterna på kursen Miljökonsekvensbeskrivningar (GE7071) arbetat med sitt projektarbete om miljökonsekvenser av planerad utbyggnad av Arlanda flygplats.

Anmälan till Vetenskaplighet 1,5 hp Vt 2018

Ska du skriva examensarbete i geovetenskap på kandidatnivå i höst och inte har avklarat det obligatoriska momentet Vetenskaplighet 1,5 hp inom examensarbetet ska du anmäla dig till momentet.

Viktiga datum inför St 2018

Följande datum gäller för dig som vill söka till Sommarkurser 2018. Datumen är preliminära och kan komma att ändras.

Sök program och kurser vid Institutionen för naturgeografi

Alla utbildningar Till utbildningskatalogen
Mitt universitet
Distansutbildning

Lärplattformar