Utbildning

Kursutbud Ämneslärarprogrammet Vt 2019

Är du student inom Ämneslärarprogrammet ska du anmäla dig till de geografikurser som du ska läsa Vt 2019. Anmälan är öppen mellan den 17 september till 15 oktober. Anmälan görs på www.antagning.se.

Vårt kursutbud Vt 2019

Anmälan till vårens kurser öppnar den 17 september och stänger 15 oktober. Anmälan görs på www.antagning.se.

Anmälan till Vetenskaplighet 1,5 hp 2018

Ska du skriva examensarbete i geovetenskap på kandidatnivå i höst och inte har avklarat det obligatoriska momentet Vetenskaplighet 1,5 hp inom examensarbetet i geovetenskap eller biogeovetenskap ska du anmäla dig till momentet.

Studenthandbok

Studenthandbok

Inför varje läsår publiceras en Studenthandbok där information ges om sådant som kan vara bra att veta för dig som studerar vid universitetet.