Utbildning

Sista anmälningsdag till våra internationella masterprogram Ht 2019

Hösten 2019 erbjuder vi fem masterprogram med olika inriktningar som polara landskap och klimat, geomatik med fjärranalys och GIS, miljövård och fysisk planering, landskapsekologi, hydrologi och vattenresurser. Anmälningsperioden för våra internationella masterprogram är den 16 oktober 2018 till den 15 januari 2019.

Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment på examensarbeten i biogeovetenskap och geovetenskap.

Studenthandbok

Studenthandbok

Inför varje läsår publiceras en Studenthandbok där information ges om sådant som kan vara bra att veta för dig som studerar vid universitetet.

Öppet för sen anmälan till kurser Vt 2019 på antagning.se

Missat sista anmälningsdag? Den 14 december öppnar anmälan igen till kurser vårterminen 2019 och då går det bra att göra en sen anmälan till de utbildningar som har platser kvar efter urvalet.