Alla utbildningar

Varmt välkommen att läsa några av våra utbildningar

Vår utbildning handlar om växelverkan mellan miljö och samhälle, miljöförändringar i lokal och global skala samt dessa förändringar i olika tidsskalor. Hos oss är avancerad utbildning och forskning inriktad mot tvärvetenskaplig miljövård, klimatförändringar och landskapsutveckling, mark- och vattenresurser, landskapsanalys, GIS, fjärranalys och polara miljöer.

Kandidatprogram i geovetenskap

Sista anmälningsdag för utbildningar Ht 2018

Ht 2018 erbjuder vi följande program och kurser som listas nedan. Anmälan till Ht 2018 öppnar den 15 mars och stänger den 16 april.