Alla utbildningar

Varmt välkommen att läsa några av våra utbildningar

Vår utbildning handlar om växelverkan mellan miljö och samhälle, miljöförändringar i lokal och global skala samt dessa förändringar i olika tidsskalor. Hos oss är avancerad utbildning och forskning inriktad mot tvärvetenskaplig miljövård, klimatförändringar och landskapsutveckling, mark- och vattenresurser, landskapsanalys, GIS, fjärranalys och polara miljöer.

Information utbildning St 2018 och Ht 2018

Vår utbildning sommar- och höstterminen 2018

St 2018 och Ht 2018 erbjuder vi följande program och kurser som listas nedan. Observera att vår utbildning bara delvis syns på www.antagning.se men kommer troligtvis finnas när anmälan öppnar. Anmälan till St 2018 öppnar den 19 februari och stänger den 15 mars. Anmälan till Ht 2018 öppnar den 15 mars och stänger den 16 april.