Examensarbete på avancerad nivå

Var noga med att i god tid planera din utbildning och kontrollera förkunskapskraven för examensarbeten. För tillträde till kurserna krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen samt minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom för arbetet relevant ämnesområde.

Innan du börjar

När du skriver ditt examensarbete har du en handledare. Vänd dig till programansvarig för programmet i första hand för diskussion av ämnesval och lämplig handledare. Om arbetet utförs vid någon extern arbetsplats utanför institutionen, ska handledare finnas både vid institutionen och på arbetsplatsen.

Registrering

Kontakta koordinator för examensarbeten i god tid innan du ska påbörja ditt examensarbete om registrering. Ska du ut i fält sommartid måste du vara registrerad för att försäkring ska gälla och du behöver därför anmäla registrering och tidsplan i god tid innan sommarterminen börjar.

Kontrakt och tidsplan

1. Tillsammans med din handledare ska en projektplan upprättas:  Projektplan för examensarbete (199 Kb)

Om du använder Mac använd då inte din inbyggda pdf-läsare, utan öppna projektplanen i Adobe Acrobat Reader. Spara ditt ifyllda fil genom att välja Arkiv/Spara som.

2. Prpjektplanen ska sedan skickas via e-post till exjobb@natgeo.su.se

Betygskriterier

3. Samtliga examensarbeten på avancerad nivå bedöms efter dessa betygskriterier:  Betygskriterier Examensarbete avancerad nivå (32 Kb)

Arbetet skall sedan slutföras inom det antal veckor som arbetets omfattning utgör, dvs ca 18-20 veckor för ett 30 hp-arbete, 27-30 veckor för ett 45 hp-arbete, respektive 36-40 veckor för ett 60 hp-arbete.

När du börjar bli klar

Presentation

4. När du är färdig med examensarbetet ska det presenteras vid ett seminarium. Notera följande:

  • Anmälan till seminariet görs i samråd med både din handledare och examinator. Observera att din handledare först ska ha godkänt ditt examensarbete för presentation och inlämning till examinator innan du kontaktar din examinator och bokar tid/lokal för presentation.
  • Din examinator kan behöva ditt examensarbete upp till 2 veckor innan presentationen. Kontakta därför även din examinator när du gör din anmälan för att få information när du senast ska skicka in din slutversion. Slutversionen skickas i ett och samma mail till din examinator och bedömare.
  • Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) bokas normalt inga presentationstillfällen.

5. Presentationslokal bokas av studenten genom kontakt med lokaler@natgeo.su.se

6. Riktlinjer för presentationen

Presentationen bör ta max 45 minuter och fördelas förslagsvis enligt följande:

20-25 min presentations

10 min frågor från examinator

10-15 min frågor från åhörare

Inlämning av slutversion, arkivering och publicering i DiVA

7. Efter presentationen gör du de sista ändringarna efter påpekande från examinator och skickar iväg för det för arkivering: Slutinlämning av examensarbetet för tryck, arkivering och publicering. 

8. Publicera ditt examensarbete i DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. Du lägger själv upp din slutversion av ditt examensarbete som du får av examensarbetsredaktören i DiVA Publicera i DiVA.

9. Har du sedan samtliga kurser avslutade söker du examen via  Ladok för studenter

Kontaktpersoner

Koordinator för examensarbeten

Karin Persson
E-post: karin.persson@natgeo.su.se
Rum: T236

Vice chefstudierektor

Björn Gunnarson
E-post: studierektor@natgeo.su.sebjorn.gunnarson@natgeo.su.se
Rum: T220