Kursen motsvarar ett självständigt arbete i geografi för studenter som avser att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 med geografi som andra- eller tredje ämne. Det självständiga arbetet ska genomföras i form av ett vetenskapligt uppsatsarbete som innefattar en fördjupning i geografiämnets kärna vad gäller metodik och vald problemställning. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium och i kursen ingår även att konstruktivt kritiskt granska en annan students arbete.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geografi IL med ämnesdidaktik 30 hp (GE2016).

Kontaktperson
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

Kursplan
Kursplan