Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp

Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp

GE6017 Geography, Degree Project for Teachers, 15 credits

Kursen består av ett självständigt utfört forskningsprojekt formulerat i samarbete med handledare. Ämne väljs i samråd med handledare. Du ska utforma, planlägga och genomföra ett forskningsprojekt med tillämpande av relevanta metoder och sätta det egna projektet i sitt vetenskapliga sammanhang och relatera det till aktuell forskning inom ämnesområdet. Du samlar också in, bearbetar, analyserar, presenterar och kritiskt tolkar datamaterial. I slutet av kursen redovisar och diskuterar du uppnådda resultat och slutsatser genom en skriftlig vetenskaplig uppsats och muntligt i seminarieform.

Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet är den sista geografikursen i Ämneslärarprogrammet – inriktning mot samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen för gymnasiet och med geografi som andra ämne. Ingår också tidigare i Ämneslärarprogrammet – inriktning mot samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen Ht 2011-Ht 2016.

Kursansvariga

Mattias Winterdahl
E-post: mattias.winterdahl@natgeo.su.se

Peter Kinlund, Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Kursen ges

Ht, Vt, period C-D, helfart, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 135 högskolepoäng, vari kurserna Geografi IL med ämnesdidaktik 30 hp (GE2016), Geografi IIL med ämnesdidaktik 30 hp (GE4017) och Geografi IIIL med ämnesdidaktik 15 hp (GE5026) eller motsvarande ska ingå.

Anmälan

Anmälan / Kursplan

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Koordinator för examensarbeten
Karin Persson
E-post: exjobb@natgeo.su.se
Rum: T210

Vice chefstudierektor
Björn Gunnarson
E-post: studierektor@natgeo.su.se
bjorn.gunnarson@natgeo.su.se

Sök examensbevis