Kursen är den sista och avslutande kursen inom Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp och behandlar ämnets idéhistoriska utveckling, dess teorier, källmaterial och metoder, samt den vetenskapliga utvecklingen och dess kopplingar till dagens forskning. Under kursen lär du dig om vetenskapligt skrivande, vetenskapliga illustrationer, muntliga presentationer, posterpresentationer och vetenskaplig analys av forskningstexter. I kursen ingår ett självständigt utfört arbete i geovetenskap formulerat i samarbete med en handledare.

Kursen består av följande delar:

1. Vetenskaplighet och vetenskapshistoria 7,5 hp
2. Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp
3. Självständigt arbete i geovetenskap 15 hp

Kontakt

Kursansvar

Peter Jansson
E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

Kursdelsansvarig själständigt arbete i geovetenskap

Steffen Holzkämper
E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

Koordinator för examensarbete

Karin Persson
E-post: karin.persson@natgeo.su.se

Kursen ges

Vt 2020, period A-D, 20/1-5/6, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 120 hp i geovetenskap.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan

Anmälan på antagning.se