Genom kursen lär du dig grunderna i marklära, markrelaterade miljöproblem och samverkan mellan markförhållanden, landformer och vegetation. Du får även lära dig om grundläggande begrepp och teori inom landskapsanalys och analysera landskap med fjärranalys, GIS och kartografi.

Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap.

Kursansvar

Helle Skånes
E-post: helle.skanes@natgeo.su.se

Kurskod och engelsk benämning

GE5036 Landscape Analysis and Soil Science, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, 17/9 - 22/12, med uppehåll för Geografiska informationssystem (GIS), 1/10-2/11. Dagtid, helfart. 

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 100 hp inom Kandidatprogram i biogeovetenskap vari ska ingå Kvartärgeologi och hydrologi 10 hp (GE4029) och Geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp (GE4027).

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan