Under kurser Svenska landskap studerar du regional geomorfologi och den naturliga vegetationens variation och karakteristika i landet. Du lär dig under kursen att beskriva natur- och kulturgeografiska faktorer som kännetecknar olika landskapstyper i Sverige samt insikt om de ekologiska samband som utmärker olika landskapstyper. Kursen behandlar även markanvändningen förr och nu i jordbruks-, skogsbruks- och fjällbygd. Du lär dig principer för naturvärdesbedömning och hur du ska bedöma landskapets naturvärden i fält.

Kursen består av två moment

  • Moment I, Fältkurs i Nordsverige 2,5 hp
  • Moment II, Teori och fältkurs i Sydsverige 2,5 hp

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 90 hp inom huvudområdet biogeovetenskap

Kursansvar eller kontaktperson
St 2018: Moment I, Fältkurs i Nordsverige 2,5 hp
Robin Blomdin
E-post: robin.blomdin@natgeo.su.se

Vt 2018: Moment II, Teori och fältkurs i Sydsverige 2,5 hp
Sophie Trygger

Kursen ges
Moment I, Fältkurs i Nordsverige 2,5 hp, St 2018, 4/8-12/8, dagtid, helfart

Moment II, Teori och fältkurs i Sydsverige 2,5 hp, Vt 2018, 19/3 - 29/3, dagtid, helfart
Moment II, Teori och fältkurs i Sydsverige 2,5 hp, Vt 2019, 18/3 - 29/3, dagtid, helfart

Kursplan
Kursplan