Kvartärgeologi, examensarbete, 15 hp

Försök till tefrokronologisk datering av sediment från övergången yngre dryas-preboreal genom korrelation med en tidigare studie.
Tefrokronologi och klimatutveckling på Färöarna under tidig holocen.
En preliminär tefrokronologi för Karinmossen, Gästrikland.
Towards a Tephrochronology for the Lakselv Peat Sequence in Finnmark County, Northern Norway.

Naturgeografi, examensarbete, 15 hp

Formation and retention of soil organic matter (SOM) in the Taygetos Mountains (Greece). Influence of soil properties and wildfire.
Kartering av glacial förändring mellan 1990 och 2013 i Kok Haal-Tau, centrala Tian Shan.
Sanddynsmorfologi och kusterosion i Laholmsbukten, Hallands län.