Kursen baseras på teori och fältbaserade experiment som är relevanta för ekohydrologi. Centrala ekohydrologiska begrepp samt dess relevans kommer att behandlas genom att använda Navarino Environmental Observatory (NEO) som exempel. Målet med kursen är att överbrygga ekohydrologisk teori och praktisk tillämpning genom att placera NEO i ett ekohydrologiskt ramverk och att testa fältbaserade experiment för att bekräfta denna position. I kursen ingår en fältvistelse vid NEO i Grekland, vilket innebär kostnader dig som student.

Gialova Lagoon, Grekland. Fotograf Stefano Manzoni.
Gialova Lagoon, Grekland. Fotograf Stefano Manzoni.
 

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geovetenskap, geografi eller miljövetenskap, vari ska ingå kunskaper motsvarande Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp (GE5004/GE5022). Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Stefano Manzoni
E-post: stefano.manzoni@natgeo.su.se

Kursen ges
St 2019, juni, dagtid, helfart. 
Fältresa till NEO, Grekland

Anmälan
Studenter inom Masterprogrammet hydrologi, hydrologi och vattenresurser har förtur till platser på kursen. Övriga studenter antas i mån av plats. Kursen har 16 platser.
Anmälan / Kursplan