Kursen baseras på teori och fältbaserade experiment som är relevanta för ekohydrologi. Centrala ekohydrologiska begrepp samt dess relevans kommer att behandlas genom att använda Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland som exempel. Målet med kursen är att överbrygga ekohydrologisk teori och praktisk tillämpning genom att placera NEO i ett ekohydrologiskt ramverk och att testa fältbaserade experiment för att bekräfta denna position. I kursen ingår en fältvistelse vid NEO, vilket innebär kostnader dig som student.

Kursen är lämplig som en valfri kurs inom Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Gialova Lagoon, Grekland. Fotograf Stefano Manzoni.
Gialova Lagoon, Grekland. Foto Stefano Manzoni.
 

Kursansvar

Stefano Manzoni
E-post: stefano.manzoni@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7049, Ecohydrology - a Mediterranean perspective, 7.5 credits

Kursen ges

St 2019: Kursen ges 10/6-5/7 (12/7), heltid, dagtid med en fältresa till Navarino Environmental Observatory, Grekland 15-22/6.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geovetenskap, geografi eller miljövetenskap, vari ska ingå kunskaper motsvarande Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp (GE5004/GE5022). Engelska B eller motsvarande.

Kursen Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp (GE7025) kan räknas som motsvarande Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp (GE5022).

Anmälan

Studenter inom Masterprogrammet hydrologi, hydrologi och vattenresurser har förtur till platser på kursen. Övriga studenter antas i mån av plats. Kursen har 16 platser.

Anmälan senast den 15 mars via antagning.se

Anmälan / Kursplan