Kursen behandlar teoretisk kunskap om klimatmodeller och hur de används i simuleringar för att förstå klimatförändringar till följd av mänsklig aktivitet och naturlig variation. Fördjupad kunskap om klimatdrivande processer under olika klimatförhållanden, från dåtid, nutid och framtid, samt simulerad respons på sådana processer. I kursen ingår praktisk övning i rumslig och temporal analys av utdata från klimatmodellsimuleringar.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap. Dessutom krävs Matematik D/Matematik 4 alternativt minst 7,5 hp matematik. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Övrigt
Kursen är en valbar kurs inom Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi, men kan även läsas som en fristående kurs.

Kursansvar
Qiong Zhang
E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 30/4-1/6, dagtid, helfart - Tillfället är inställt.
Vt 2019, 6/5-7/6, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan