Kursen behandlar teoretisk kunskap om klimatmodeller och hur de används i simuleringar för att förstå klimatförändringar till följd av mänsklig aktivitet och naturlig variation. Fördjupad kunskap om klimatdrivande processer under olika klimatförhållanden, från dåtid, nutid och framtid, samt simulerad respons på sådana processer. I kursen ingår praktisk övning i rumslig och temporal analys av utdata från klimatmodellsimuleringar.

Klimatmodellsimulering med EC-Earth. Foto Qiong Zhang.
Klimatmodellsimulering med EC-Earth. Foto Qiong Zhang.
 

Kursen är en valbar kurs inom Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, men kan även läsas som en fristående kurs.

Kurslitteratur

Goosse H., P.Y. Barriat, W. Lefebvre, M.F. Loutre och V. Zunz, (2008-2010). Introduction to climate dynamics and climate modelinghttp://www.climate.be/textbook

Kursansvar

Qiong Zhang
E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7077 Climate Model Simulations, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2021, period D, 3/5-4/6, heltid, dagtid
Vt 2022, period D, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap. Dessutom krävs Matematik D/Matematik 4 alternativt minst 7,5 hp matematik. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan