Kursen behandlar sedimentologiska processer och kvartär sedimentologi. I kursen ingår ett fältarbete i syfte att praktiskt tillämpa kunskaperna och för att öka förståelsen av relationen avlagring - process - miljö. Kursens innehåll omfattar även sediment-landformsassociationer, sedimentologisk fältarbetsmetodik, analysmetodik och presentationsteknik.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Benedict Reinardy
E-post: benedict.reinardy@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7058 Quaternary Sedimentology, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2021, period C, 23/3-30/4, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan