Kursen behandlar sedimentologiska processer och kvartär sedimentologi. I kursen ingår ett fältarbete i syfte att praktiskt tillämpa kunskaperna och för att öka förståelsen av relationen avlagring - process - miljö. Kursens innehåll omfattar även sediment-landformsassociationer, sedimentologisk fältarbetsmetodik, analysmetodik och presentationsteknik.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Benedict Reinardy
E-post: benedict.reinardy@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 20/3-27/4, dagtid/heltid
Vt 2019, 26/3-3/5, dagtid/heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan