Kursen behandlar sedimentologiska processer och kvartär sedimentologi. I kursen ingår ett fältarbete i syfte att praktiskt tillämpa kunskaperna och för att öka förståelsen av relationen avlagring - process - miljö. Kursens innehåll omfattar även sediment-landformsassociationer, sedimentologisk fältarbetsmetodik, analysmetodik och presentationsteknik.

Kursen är en valbar kurs i Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi eller i Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kurskod och beskrivning av kursen på engelska

GE7058 Quaternary Sedimentology, 7.5 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvar

Benedict Reinardy
E-post: benedict.reinardy@natgeo.su.se

Kursen ges

Vt 2019, period C, 26/3-3/5, heltid, dagtid
Vt 2020, period C, 23/3-1/5, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan