Frågeställningarna i projektarbetet innefattar såväl temporala som rumsliga perspektiv och ämnesteoretisk fördjupning. Kursen berör olika former av försöksupplägg för insamlande av data samt hur dessa kan analyseras för att undersöka hur landskapets struktur och dynamik påverkar ekologiska processer, ekosystem och förekomst av växter och djur. Särskilt fokus läggs på bevarandefrågor som inkluderar både rumsliga processer och effekter av tid såsom fördröjningseffekter hos dagens artrikedom.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i landskapsekologi, men kursen kan också läsas som en fristående kurs. Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med den tidigare kursen GE7062 Landskapsekologi - katering och analys, 15 hp.

Kursansvar

Sara Cousins
E-post: sara.cousins@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE8030 Project in Landscape Ecology, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2021, period D, 3/5-4/6, heltid, dagtid
Vt 2022, period D, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Landskapsekologi - teori och design, 15 hp (GE7081). Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan