Kursen behandlar metoder som används inom naturgeografin och kvartärgeologin och ger dig fördjupade kunskaper i geokronologisk tidsbestämning, metoder för visualisering av geovetenskapliga data samt vetenskaplig skriv- och publiceringsteknik. De dateringsmetoder som behandlas är bl.a. radiometriska metoder, dendrokronologi, luminiscensdatering, kosmogen isotopdatering och tefrokronologi. Klimatdata och andra geovetenskapliga data analyseras och visualiseras vilket leder fram till en vetenskaplig uppsats där du redovisar de resultat som du samlat in under kursens gång. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, seminarier samt övningar.

Kursen tillhör inledningsterminen i Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi men kan även läsas som fristående kurs.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Kontakt
Peter Jansson
E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 5/11-18/1, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan