Under metoder som används inom naturgeografin och kvartärgeologin och ger dig fördjupade kunskaper i geokronologisk tidsbestämning, metoder för visualisering av geovetenskapliga data samt vetenskaplig skriv- och publiceringsteknik. De dateringsmetoder som behandlas är bl.a. radiometriska metoder, dendrokronologi, luminiscensdatering, kosmogen isotopdatering och tefrokronologi. Klimatdata och andra geovetenskapliga data analyseras och visualiseras vilket leder fram till en vetenskaplig uppsats där du redovisar de resultat som du samlat in under kursens gång. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, seminarier samt övningar.

Kursen tillhör inledningsterminen i Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi och Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat och men kan även läsas som fristående kurs.

Kurskod och beskrivning av kursen på engelska

GE7073 Methods in Physical Geography and Quaternary Geology, 15 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvar

Peter Jansson
E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht 2018, period C-D, 5/11-18/1 (2019), heltid, dagtid
Ht 2019, period C-D, 4/11-17/1 (2020), heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan