Miljöfrågor blir allt viktigare inom fysisk planering då de är komplexa och invävda i andra politikområden samt att de kräver en bred analys för identifikation av olika potentiella lösningar och aktörsperspektiv. Kursen ger kännedom om teori, metoder och arbetssätt inom fysisk planering utifrån svenska exempel.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i miljövård och fysisk planering, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Nadja Stadlinger
E-post: nadja.stadlinger@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska. Kursen kan eventuellt ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7015, Environmental Management in Planning, 15 credits

Kursen ges

Vt 2019, period A-B, 21/1-25/3, heltid, dagtid
Vt 2020, period A-B, 20/1-22/3, heltid, dagtid

Behörighet

Kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap eller geografi, eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan