Kursen behandlar klimatsystemet, glaciologi och geomorfologi under kvartärperioden (de senaste 2,6 miljoner åren) utifrån ett skandinaviskt perspektiv. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om det globala klimatsystemets funktion och ger dig verktyg för att analysera och tolka glaciala miljöer och processer, landformsutveckling samt kvartär klimat- och miljöutveckling. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbeten och inleds med en längre fältkurs till norra Fennoskandia.

Kursen inleder Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat men kan även läsas som fristående kurs.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kursen Klimat och landskap, 15 hp (GE7072).

Kursansvar

Peter Kuhry
E-post: peter.kuhry@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och information om kursen på engelska

GE7079, Polar and Alpine Environments and Climate Change, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period A-B, 31/8-2/11, heltid, dagtid
Ht 2021, period A-B, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan