Kursen behandlar integrerad natur- och samhällsvetenskaplig hantering av naturliga och antropogena vatten-, närsalts-, förorenings- och andra biogeokemiska ämnesflöden, som är viktiga för miljöriskbedömning, ekosystemutveckling och förvaltning av naturresurser och miljö. Den omfattar principer och metoder för bedömning och hantering av osäkerhet, sannolikhet och risk, samt miljö- och ekologisk ekonomi. Kursens fokus ligger på mark- och vattensystem, men principerna och metoderna är generellt tillämpliga och användbara i olika geo- och miljövetenskapliga sammanhang och tillämpningar.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Fernando Jaramillo
E-post: fernando.jaramillo@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE8031, Land-Water Risk Assessment and Management Methods, 15 credits

Kursen ges

Vt 2021, period C-D, 23/3-4/6, heltid, dagtid
Vt 2022, kursen ersätts med en ny kurs Vattenresursförvaltning och föroreningsspridning, 15 hp

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp (GE7025). Engelska 6.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan