Många olika miljörisker och samhällsfrågor är direkt relaterade till hur vi förvaltar våra mark- och vattenmiljöer. Kursen behandlar integrerad natur- och samhällsvetenskaplig hantering av naturliga och antropogena vatten-, närsalts-, förorenings- och andra biogeokemiska ämnesflöden, som är viktiga för miljöriskbedömning, ekosystemutveckling och förvaltning av naturresurser och miljö. Den omfattar principer och metoder för bedömning och hantering av osäkerhet, sannolikhet och risk, samt miljö- och ekologisk ekonomi. Kursens fokus ligger på mark- och vattensystem, men principerna och metoderna är generellt tillämpliga och användbara i olika geo- och miljövetenskapliga sammanhang och tillämpningar.

Behörighet
Kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap, geografi, biogeovetenskap, miljövetenskap eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning. Dessutom krävs kunskaper motsvarande någon av kurserna Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp (GE5004/GE5022), Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp (GE7025), eller Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp (GE7006). Engelska B eller motsvarande.

Övrigt
Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar
Fernando Jaramillo
E-post: fernando.jaramillo@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 20/3-1/6, dagtid, heltid
Vt 2019, 26/3-7/6, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan