I sin grund tillåter GIS oss att ansluta olika typer av data, till en viss plats på jordens yta. Integreringen av geospatial och icke-geospatial information tillhandahåller varor och tjänster till samhället samt ger oss möjlighet att hantera komplexa problem kopplade exempelvis till förändringar i vårt klimat och landskap. Den offentliga sektorn använder till exempel GIS för att planera tågpendling, spåra skogsbränder och följa algblomningar, medan den privata sektorn använder GIS för att skapa bakgrund i videospel, virtuella genomgångar av lägenheter och spåra paket. Forskare utnyttjar GIS bland annat för att kvantifiera effekterna av havsnivåhöjningen på kuststäder, beräkna koldioxidlagring på global skala samt utvärdera ekosystemstatus.

Detta är en distanskurs som behandlar grundprinciperna inom GIS. Genom denna kurs kommer du att lära sig grunderna inom datahantering samt analys av rumsliga data med programmet ArcGIS. Kursen är uppbyggd kring litteratur, övningar och självständigt projektarbete. GIS-teorier tillhandahålls genom läroboken och dessa används för att stödja övningsmetoderna och analyserna.  I projektarbetet får du sedan tillämpa den samlade kunskapen för att lösa ett framväxande verkligt problem, exempelvis relaterat till ovan nämnda användningsområden. 

Övrigt

Programmet ArcGIS används i kursen och körs bara på Windows. För nuvarande är det ArcGIS Desktop som används och inte ArcPro. Mac användare förväntas att ha tillgång till Windows. Extra mjukvara (t.ex. Parallels, VMware) bekostas inte av institutionen men däremot finns det kostnadsfria alternativ (till exempel Boot camp, VirtualBox).

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med den tidigare distanskursen GE4019 Geografiska informationssystem, 7,5 hp eller GE4027 Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (Campus).

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar (kan ej besvara frågor om registrering)

Norris Lam
E-post norris.lam@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och beskrivning på engelska

GE4030 Geographic Information Systems (GIS), 7.5 credits

Kursen ges

Ht 2020, distans, studietakt 25 %
Vt 2021, distans, studietakt 25 %
Ht 2021, distans, studietakt 25 %
Vt 2022, distans, studietakt 25 %

Behörighet

För tillträde till kursen krävs motsvarande 30 hp geovetenskap eller geografi eller 60 hp i annat ämne exklusive orienteringskurser.

Anmälan

Vårtermin: anmälan senast den 15 oktober via antagning.se
Hösttermin: anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan