Kursen syftar till att ge insikt om vad som är aktuella frågor inom naturgeografisk och kvartärgeologisk forskning idag. Du får också kunskaper om ämnenas framväxt och idéhistoriska utveckling. Kursen är uppbyggd kring läsning och diskussion av aktuell vetenskaplig litteratur. Kursen behandlar vetenskaplig presentationsteknik och du gör en självständig litteraturstudie som gärna kan vara kopplad till ditt examensarbete på kandidatnivå.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs. Kursen ges på engelska.

Behörighet
Kunskaper motsvarande 120 hp i geovetenskap, vari ska ingå Tellus III (GG4034) eller motsvarande.

Kursen ges
Ht 2018, Distans
Vt 2019, Distans
Ht 2019, Distans
Vt 2020, Distans

Anmälan
Anmälan / Kursplan

Frågor om registrering
Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar
Krister Jansson
E-post: krister.jansson@natgeo.su.se (kan ej besvara frågor om registrering)