Kursen syftar till att ge kunskap om kartan som kommunikationsmedium, det vill säga hur en karta bör se ut för att uppfylla sitt syfte.Den teoretiska delen tar upp ämnen som kartdesign, typografi, färglära, layout, generalisering, grafisk teknik, kartprojektioner och kartjuridik.

Större delen av kursen består av praktiska datorövningar och eget kartprojekt. Instruktionerna är skrivna för PC och för ett ritprogram som heter OCAD. Vi rekommenderar att du skaffar en studentlicens av programmet (ca 75 Euro för 2 år), även om det är möjligt att använda andra program (förankra i så fall det hos läraren).

Efter genomgången kurs kommer du att förstå kartografins roll gentemot närliggande fält som till exempel GIS och fjärranalys. Du kommer också att kunna organisera och praktiskt behärska framställning av kartor, både som illustrationer i vetenskapliga rapporter och mer avancerade, tryckta färgkartor.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 högskolepoäng.

Kursansvar
Robin Blomdin
E-post: robin.blomdin@natgeo.su.se

Sohpie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2019, distans/halvfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan