Den teoretiska delen tar upp ämnen som kartdesign, typografi, färglära, layout, generalisering, grafisk teknik, kartprojektioner och kartjuridik.

Större delen av kursen består av praktiska datorövningar och eget kartprojekt. Instruktionerna är skrivna för PC och för ett ritprogram som heter OCAD. Vi rekommenderar att du skaffar en studentlicens av programmet.

Efter genomgången kurs kommer du att förstå kartografins roll gentemot närliggande fält som till exempel GIS och fjärranalys. Du kommer också att kunna organisera och praktiskt behärska framställning av kartor, både som illustrationer i vetenskapliga rapporter och mer avancerade, tryckta färgkartor.

Kursansvar (kan ej besvara frågor om registrering)

Sohpie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och benämning på engelska

GE3019 Cartography and Map Design, 15 credits

Kursen ges

Vt 2021, distans/halvfart
Vt 2022, distans/halvfart

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 högskolepoäng.

Anmälan

Vårtermin: anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan