Kursen behandlar geovetenskapliga fältmetoder. Även beskrivning och identifiering av landformer, jordarter och jordmåner i fält behandlas.

Kursen innehåller en exkursion till Lertorpet. Kursen medför en kostnad på cirka 1000 kr + övriga reskostnader.

Kursen är obligatorisk inom Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp, men kan läsas som en fristående kurs.

Kurskod och beskrivning på engelska

GE4024 Tellus III - Physical Geography, 2.5 credits

Språk

Kursen ges på engelska.

Kontaktperson (kan ej besvara frågor om registrering)

Jan Risberg (kan ej svara på frågor om registrering)
E-post: jan.risberg@geo.su.se

Frågor om registrering

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursen ges

Vt 2019, fältkurs 22/5-28/5, heltid, dagtid
Vt 2020, fältkurs, maj, heltid, dagtid. Datum presenteras innan ansökan öppnar den 15 september. 

Behörighet

För tillträde till kursen krävs motsvarande Tellus I - Naturgeografi, 15 hp (GE2020) och Tellus II, 12,5 hp (GE4023).

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan