Första året inom programmet ger vi tre obligatoriska kurser: Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, Tellus II - Narturgeografi, 12,5 hp och Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp. Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp är en campus/fältbaserad kurs och består av en exkursion och ges i slutet av vårterminen. Kurserna Tellus I - Geologi, 15 hp, Tellus II - Geologi, 12,5 hp samt Tellus III - Geologi, 2,5 hp som ges av IGV är obligatoriska under första året.

Från och med år två kan du välja från ett utbud av kurser som erbjuds av de två institutionerna. Vi ger kurserna Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp,  Geomorfologiska processer, 7,5 hp, Kartografi och kartdesign, 15 hp och Klimatvariationer, 7,5 hp.

GE5023 Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp är en förberedande kurs innan examensarbetet och ges varje termin. Programmet avslutas sedan med ett examensarbete 15/30 hp vid en av de två institutionerna.

År 1 Obligatoriska kurser
Ht/St/Vt GE2020 Tellus I - Naturgeogafi, 15 hp
Ht/Vt GE4023 Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp
Vt GE4024 Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp (Fältkurs)
Ht/Vt Tellus I, II, III - Geologi vid IGV
År 2-3 Valbara kurser
Vt GE3019 Kartografi och kartdesign, 15 hp
Ht/Vt GE4030 Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp
Ht GE4031 Geomorfologiska processer, 7,5 hp
Ht GE4032 Klimatvariationer, 7,5 hp
  Obligatorisk kurs och valbara kurser vid IGV
År 3 Obligatoriska kurser
Ht/Vt GE5023 Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp
Ht/Vt Examensarbete i geovetenskap, 15/30 hp
  Examensarbete i geovetenskap vid IGV

 

Information om när kursen ges står på respektive kurs hemsida. Vissa kurser kan ha särskild behörighet, se respektive kurs.

Anmälan

Anmälan till kurs

Länk till anmälan finns under respektive kurs hemsida.

Anmälan till kandidatprogrammet

Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning, 180 hp