Kursen ger dig ett tvärvetenskapligt perspektiv och det ingår en fördjupning av teorier kring naturresursförvaltning. Fokus ligger på förvaltning och vård av de produkter och underliggande processer som ekosystemen genererar till oss människor. Vi diskuterar människan och samhället som en integrerad del av ekosystemen för att uppnå hållbar utveckling.

Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kursansvar

Maricela de la Torre-Castro
E-post: maricela@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE1020 Ecosystem Service Management, 7.5 credits

Kursen ges

Ht 2020, period B, 1/10-2/11, heltid, dagtid: Kursen ges som en ny kurs GE2025 Ekosystemtjänster, 7,5 hp och ges som fristående kurs. Kursen utgör en kursdel inom GE2023 Hållbar samhällsutveckling, 30 hp.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan