Kopplingar mellan konsumtion, miljöpåverkan och hållbar utveckling diskuteras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hur våra konsumtions- och livsstilsmönster har förändrats och hur framtidens hållbara konsumtionsmönster skulle kunna se ut. Kursen behandlar politisk konsumtion, miljömärkning, miljöcertifiering och informationsverktyg som mäter miljöpåverkan och samspelet mellan olika aktörer, vad gäller konsumtion och konsumtionsmönster.

Kursen ingår som ett moment i Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
C
hristina Schaffer
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 6/12-18/1, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan