Du får också inblick i hur våra konsumtions- och livsstils- mönster har förändrats under det senaste århundradet, och i hur framtidens hållbara konsumtionsmönster skulle kunna se ut. Kursen behandlar politisk konsumtion, miljömärkning, miljöcertifiering och informationsverktyg som mäter miljöpåverkan och samspelet mellan olika aktörer, vad gäller konsumtion och konsumtionsmönster.

Hållbar konsumtion 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kursansvar

Christina Schaffer
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och benämning på engelska

GE1016 Sustainable Consumption, 7.5 credits

Kursen ges

Ht 2019, period D, 5/12-17/1 (2020), heltid, dagtid

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan