Den här kursen vänder sig till dig som vill studera grundläggande begrepp inom hydrologin och få kunskaper om hydrologiska processer samt kvantifiering av huvudkomponenterna i vattnets kretslopp (t.ex. nederbörd, avdunstning, vattenföring, grundvattenflöde och magasinering) och vattenburna ämnens och föroreningars uppehållstider i olika vattensystem. Kursen betonar vattenresursernas betydelse för samhälle och miljö genom att adressera praktiska tillämpningar inom vattenresurshantering.

Observera att kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen GE2011 Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp. Kursen ges inom Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp men kan även läsas som fristående kursen.

Kursansvar

Andrew Frampton
E-post: andrew.frampton@natgeo.su.se

Kurskod och engelsk benämning

GE5029 Hydrology and Water Resources, 7.5 credits

Kursen ges

Ht 2020, period D, 3/12-15/1 (2021), heltid, dagtid
Ht 2021, period D, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 30 hp geovetenskap eller 90 hp geografi exklusive orienteringskurser. Dessutom krävs kunskaper motsvarande 7,5 hp matematik, 7,5 hp statistik och 7,5 hp geografiska informationssystem (GIS).

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan