Vattnets kretslopp och fördelning över jordens landområden har en central betydelse för många geo- och miljövetenskapliga och samhälleliga frågeställningar, på grund av vattnets centrala roll för ekosystem och samhälle. Den här kursen vänder sig till dig som vill studera grundläggande begrepp inom hydrologin och få kunskaper om hydrologiska processer samt kvantifiering av huvudkomponenterna i vattnets kretslopp (t.ex. nederbörd, avdunstning, vattenföring, grundvattenflöde och magasinering) och vattenburna ämnens och föroreningars uppehållstider i olika vattensystem. Kursen betonar vattenresursernas betydelse för samhälle och miljö genom att adressera praktiska tillämpningar inom vattenresurshantering.

Övrigt
Observera att kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen GE2011 Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp. Kursen ges inom Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp men kan även läsas som fristående kursen.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 30 hp geovetenskap eller 90 hp geografi exklusive orienteringskurser. Dessutom krävs kunskaper motsvarande 7,5 hp matematik, 7,5 hp statistik och 7,5 hp geografiska informationssystem (GIS).

Kursansvar
Andrew Frampton
E-post: andrew.frampton@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 6/12-18/1, helfart, dagtid

Anmälan
Anmälan / Kursplan