Hemavandeltat
 

Kursen ger dig perspektiv på miljöproblemen, hållbar utveckling och på praktiskt miljöarbete. Den behandlar miljöhistoria, miljöpolitik, nationella miljömål, miljöförvaltning och lagstiftning utifrån en systemsyn. Samband mellan livsstil och miljö behandlas. Miljöproblem kopplade till utnyttjande av förnybara, flödande och icke förnybara resurser illustreras i fallstudier. Kursen avslutas med ett kortare projektarbete.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Moa Holmlund
E-post: moa.holmlund@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 15/1-19/3, dagtid, helfart
Vt 2019, 12/1-25/3, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan