Hemavandeltat
 

Den behandlar miljöhistoria, miljöpolitik, nationella miljömål, miljöförvaltning och lagstiftning utifrån en systemsyn. Samband mellan livsstil och miljö ingår också i kursen. Miljöproblem kopplade till utnyttjande av förnybara, flödande och icke förnybara resurser illustreras i fallstudier. Kursen avslutas med ett kortare projektarbete.

Kursansvar

Moa Holmlund
E-post: moa.holmlund@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE2012 Environmental Protection and Management, 15 credits

Kursen ges

Vt 2021, period A-B, 18/1-22/3, heltid, dagtid
Vt 2022, period A-B, heltid, dagtid

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan