Hemavandeltat
 

Kursen ger dig perspektiv på miljöproblemen, hållbar utveckling och på praktiskt miljöarbete. Den behandlar miljöhistoria, miljöpolitik, nationella miljömål, miljöförvaltning och lagstiftning utifrån en systemsyn. Samband mellan livsstil och miljö ingår också i kursen. Miljöproblem kopplade till utnyttjande av förnybara, flödande och icke förnybara resurser illustreras i fallstudier. Kursen avslutas med ett kortare projektarbete.

Kurskod och benämning på engelska

GE2012 Environmental Protection and Management, 15 credits

Kursansvar

Moa Holmlund
E-post: moa.holmlund@natgeo.su.se

Kursen ges

Vt 2019, period A-B, 12/1-25/3, heltid, dagtid
Vt 2020, period A-B, 20/1-20/3, heltid, dagtid

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan