Den här kursen vänder sig till dig som vill studera grundläggande meteorologi och klimatologi, biogeografi, glaciologi och geomorfologi. Kursen tar också upp samverkan mellan klimatet, landformsbildande processer och biotoper samt länkar mellan det fysiska landskapet och arters utbredning och även hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården.

Kursen är uppdelad i följande delar:

  1. Meteorologi och klimatologi 4 hp
  2. Biogeografi 3 hp
  3. Geomorfologi och glaciologi 8 hp

Kursen ges första terminen på kandidatprogrammen i biogeovetenskap, geovetenskap samt geologi och geofysik, men kan läsas också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Peter Jansson
E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE2021 Physical Geography, 15 credits

Kursen ges
Ht 2019, period C-D, 4/11-17/1 (2020), heltid, dagtid

Behörighet och urval

Matematik C och Naturkunskap B eller Matematik 3b alt 3c och Naturkunskap 2 (Områdesbehörighet 3 eller A3 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2).

Urval: Betyg 40%, högskoleprov 40%, högskolepoäng 20%.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan