Den här kursen behandlar naturresursers bildningssätt, förekomster och begränsningar för att ge en förståelse för de naturliga förutsättningarna för olika naturresurser. Under kursen kommer begreppen naturresurs och naturresurshantering diskuteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där aspekter på miljö är centrala. Kursen berör också samspelet mellan naturresurser och samhällsförändring liksom naturresursrelaterade konflikter. En kortare exkursion med övernattning (som till del subventioneras av institutionen) ingår i kursen.

Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kursansvar

Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE1017 Natural Resources and Sustainable Development, 7.5 credits

Kursen ges

Ht 2019, period A, 2/9-2/10, heltid, dagtid

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan