Kursen behandlar både generella globaliserings-, utvecklings- och miljöfrågor och ger med fallexempel från Afrika inblick i några enskilda utvecklingsländers situation. Kursen tar också upp frågor såsom: Vad är globalisering? Går det att generalisera i Nord-Syd-frågor? Vilken roll spelar demokrati, mänskliga rättigheter och konflikter i länders utvecklingsprocess? Målsättningen är att skapa förståelse för komplexiteten i utvecklingsproblematiken, samt att belysa sambanden mellan globalisering, utveckling och miljö. Även målkonflikter för hållbar utveckling ur ett Nord-Sydperspektiv behandlas under kursen.

Kursen ingår som ett moment i Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen

Kursen ges
Vt 2018, 15/2-19/3, dagtid, heltid
Vt 2019, 21/2-25/3, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / kursplan