Kursen behandlar både generella globaliserings-, utvecklings- och miljöfrågor och ger med fallexempel från Afrika inblick i några enskilda utvecklingsländers situation. Målsättningen är att skapa förståelse för komplexiteten i utvecklingsproblematiken, samt att belysa sambanden mellan globalisering, utveckling och miljö. Även målkonflikter för hållbar utveckling ur ett Nord-Sydperspektiv behandlas under kursen.

Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kursansvar

Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen

Kurskod och engelsk benämning

GE1013 Development, globalization and the environment, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2019, period B, 21/2-25/3, heltid, dagtid
Vt 2020, period A, 21/1-20/2, heltid, dagtid - Tillfället är ändrat till period A. 

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / kursplan