O = Obligatorisk kurs
V= Valbara kurser redovisas läsårsvis på programmens hemsidor

1 Kandidatprogram i geografi, 180 hp
2 Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp (programstart Ht 2017)
3 Kandiatprogram i geovetenskap på distans, 180 hp

Kurser på grundnivå 1 2 3
Ekologisk ekonomi, 7,5 hp V    
Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp V    
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp (Start Vt 2019)   O  
Geografi I, 30 hp O    
Geografi II, 30 hp O    
Geografi III, 30 hp O    
Geografisk fältkurs, 15 hp V    
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp   O  
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp, distanskurs     V
Geomorfologiska processer, 7,5 hp, distanskurs V   V
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp V    
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp, distanskurs     O
Glaciärer och högalpin miljö, 7,5 hp, sommarkurs V    
Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp   O  
Hållbar konsumtion, 7,5 hp V    
Hållbar samhällsutveckling, 30 hp - ny kurs Ht 2020 V    
Hållbar samhällsutveckling, 60 hp      
Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp V    
Kartografi och kartdesign, 15 hp, distanskurs V   V
Kartorgrafi och kartframställning, 15 hp V    
Klimat och samhälle, 15 hp V    
Klimatvariationer, 7,5 hp, distanskurs     V
Kvartärgeologi, 7,5 hp V O  
Miljöetik, 7,5 hp V    
Miljökommunikation, 7,5 hp V    
Miljövård och miljöarbete, 15 hp V    
Naturgeografi, 15 hp   O  
Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp V O  
Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp      
Polarmiljöer, orienteringskurs, 7,5 hp      
Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp   O  
Stadsodling- planering miljö och hälsa 7,5 hp, ges inte sommartermien 2020 V    
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, distanskurs, även sommarkurs 2020     O
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp, distanskurs     O
Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp, sommarkurs 2020     O
Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp      
Vetenskapligt skrivande och självständigt arbete i geovetenskap, 30 hp (Start Vt 2020)   O  

 

Praktikkurs på grundnivå 1 2 3
Praktik i geografi, 7,5/15 hp                                        V    
Praktik i kvartärgeologi, 7,5/15 hp      
Praktik i naturgeografi, 7,5/15 hp      

 

Examensarbeten på grundnivå 1 2 3
Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp      
Georafi, examensarbete, 15 hp O    
Kvartärgeologi, examensarbete, 15/30 hp     V
Naturgeografi, examensarbete, 15/30 hp     V
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap, 30 hp   O