Ansökan till kurser på avancerad nivå, termin 9 till 11

Du som har geografi som ditt huvudämne inom Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen och har läst minst 90 hp geografi, inklusive ett examensarbete, ska termin 9, 10 och 11 fortsätta läsa kurser på avancerad nivå för att nå masterexamen inom huvudområdet geografi.

Observera: För anmälan till kurser som ges vid Kulturgeografiska institutionen måste dessutom en anmälan till kursen/kurserna göras via www.antagning.se.

Ansökan till kurser inom programmet görs för en termin i taget, både via www.antagning.se till kurspaket och via institutionens blankett till kurserna i geografi. Blanketten finns också att hämta utanför studievägledare Karin Reuterswärds rum T334 ca en månad före sista anmälningsdag.

Du ska termin 9, 10 och 11 läsa 60 hp kurser på avancerad nivå, varav 15-45 hp vid Institutionen för naturgeografi och 15-45 hp vid Kulturgeografiska institutionen. Därefter ska du göra ett examensarbete 30 hp i geografi vid någon av institutionerna.

Vilka kurser du kan välja mellan finns angivna i denna lista: Valbara kurser under terminerna 9-11 i Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Naturvetenskaplig fakultet (länk till lista läggs ut inom kort) Mer information om kurserna finner du på respektive institutions hemsida.

Viktigt
Du måste vara antagen till kurspaketet för att bli antagen till de kurser du valt via institutionens anmälningsblankett. Sista ansökningsdag för höstterminen är den 15 april och för vårterminen den 15 oktober. Både ansökan till Geografi, kurspaket och till specifika kurser via speciell ansökningsblankett ska göras senast den 15 april eller 15 oktober. Vid sen ansökan är finns risken att du blir utan plats. För anmälan till kurser som ges vid Kulturgeografiska institutionen måste dessutom en anmälan till kursen/kurserna göras via www.antagning.se.

Examen
Information om examen för studenter inom Kombinationsprogrammet. Sista datum för att ansöka om magisterexamen i geografi är den 30 juni 2020. Eftersom tidigare lärarexamen bygger på kurser från magistern behöver allt inom utbildningsplanen vara klart och inrapporterat innan detta datum.