Kursen passar för dig som inom Kombinations- eller Lärarprogrammet läser geografi som andraämne och behöver geografi från 60 hp till 75 hp. Kursen innehåller två moment; Geografisk problemlösning i ett idéhistoriskt perspektiv, 7,5 hp som behandlar geografins lärdomshistoriska utveckling och kopplingar till dagens geografisk forskningsfält, och ett moment på 7,5 hp där du gör en egen vald litteraturbaserad och teoretiskt inriktad ämnesfördjupning.

Kursen motsvarar första delen av GE5001 Geografi III, 30 hp.

Kursen ingår i Kombinationsprogrammet och i Ämneslärarprogrammet för geografilärare på gymnasiet i samarbete med MND.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geografi II, 30 hp (GE4001).

Kursansvar
Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Kursen ges

Ht 2018, 3/9-2/11, dagtid, heltid
Vt 2019, 21/1-25/3, dagtid, heltid

Anmälan/kursplan
Är du kombinationsprogramstudent och ska läsa kursen ska kontakta
Kerstin Hörnby, E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

Är du Ämneslärarprogramsstudent MND gör du anmälan via länk:
Anmälan