Kursen har en ny hemsida GE4017 Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp.