Inom kursen Geografi II får du möjlighet att utveckla och fördjupa färdigheter genom att använda olika geografiska metoder och källor för analys av aktuella samhällsfrågor i olika rumsliga skalor. Tyngdpunkten ligger här på tillämpning, exempelvis hur geografisk teori och metodik kan användas för geografisk analys kopplat till planerings-, utvecklings- och konfliktfrågor lokalt och globalt, som till exempel gränsöverskridande miljöproblem, resursutnyttjande och resurskonflikter. Kursen behandlar även grundläggande forskningsteori och metodik inklusive formalia kring vetenskaplig framställning. Vidare behandlas hur geografikunskaper transformeras från universitetsämne till skolämne genom didaktisk metodik.

Exkursioner och fältarbeten av olika karaktär är en del av undervisningen som syftar till att konkretisera och tillämpa teoriavsnitten.

Kursen består av följande moment:

  • Geografisk metodik II, 7,5 hp
  • Regionalgeografisk analys, 6 hp
  • Globala processer, 6 hp
  • Resurser och landskap del 1, 4 hp (Teori och förberedelser inför vetenskapligt projektarbete)
  • Resurser och landskap del 2, 5 hp (Vetenskapligt projektarbete)
  • Ämnesdidaktik, 1,5 hp

I kursen ingår ett moment om ämnesdidaktik som ges av HSD. Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet för årskurs 7-9 och gymnasiet i samarbete med HSD, ISD och GIH.

Kursen ges

Vt 2021, period A-D, 18/1-4/6, heltid, dagtid

Kursansvar

Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geografi IL med ämnesdidaktik 30 hp (GE2016).

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan