Kursen har ny hemsida GE2016 Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp