Kursen behandlar grundläggande geovetenskap som grund för undervisning i naturkunskapsämnet på gymnasiet och kursen består av följande delar: 

Geovetenskap I, Meteorologi och klimatologi, 4 hp

Delkursen behandlar grundläggande komponenter och processer inom jordens väder- och klimatsystem.

Geovetenskap II, Biogeografi, 3 hp

Delkursen behandlar samband mellan klimat och biom vid olika platser på jorden samt analyserar länkarna mellan det fysiska landskapet och arters utbredning, och hur biogeografi kan tillämpas inom naturvård.

Geovetenskap III, Geovetenskap med miljötillämpningar, 8 hp

Delkursen behandlar miljöfrågor kopplade till geovetenskapliga processer, naturresursutnyttjande och hållbar utveckling. Centralt är frågor hur människan nyttjar, påverkar och påverkas av geovetenskapliga förhållanden och processer.

Kursansvar

Arjen Stroeven
E-post: arjen.stroven@natgeo.su.se

Frågor om kursen

Erik Hansson
E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht 2019, period C-D, 4/11-17/1 (2020), heltid, dagtid

Behörighet

Matematik C eller Matematik 3b alt 3c (Områdesbehörighet 3 eller A3 med undantag för Naturkunskap A+B och Samhällskunskap A eller Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2).

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan