Masterprogram

Våra internationella masterprogram

Nedan presenteras de masterprogram som startar Ht 2018. Ansökan till de internationella masterprogrammen öppnar den 17 oktober och stänger den 15 januari 2018.

Anmälan till masterprogrammet

Geomatik med fjärranalys och GIS

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, 120 hp

Anmälan till Masterprogram i Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp

Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp

Apply here for the Masterprogram in Environmental Management and Physical Planning, 120 credits

Miljövård och fysisk planering

Masterprogram i miljövård och fysisk planering, 120 hp

Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi

Naturgeografi och kvartärgeologi

Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi, 120 hp