Tidigare masterprogram

Tidigare masterprogram

Följande masterprogram ger vi inte längre:

  • Masterprogram i glaciologi och polarmiljöer, 120 hp
  • Masterprogram i kvartärgeologi och klimatutveckling, 120 hp
  • Magister och masterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60/120 hp

Dessa masterprogram är ersatta med nya masterprogram hos oss eller vid annan institution.