Utbildningen till doktorsexamen omfattar normalt fyra års heltidsstudier bestående av en kursdel omfattande 60 hp (1 år) och en avhandlingsdel omfattande 180 hp (3 år). Utlysning av doktorandanställningar sker på universitets webbplats vid fyra tillfällen per år:           

  • 15 januari (sista ansökningsdag 15 februari), institutionens egen
  • 2 april (sista ansökningsdag 2 maj), gemensam inom Stockholms universitet
  • 1 september (sista ansökningsdag 1 oktober), institutionens egen
  • 20 oktober (sista ansökningsdag 20 november), gemensam inom Stockholms universitet

Forskarutbildningen i naturgeografi har en bred inriktning mot bland annat kvartärgeologi, landskapsekologi, fjärranalys, glaciologi och paleoglaciologi, hydrologi och vattenresurser, klimatologi och tropisk geografi. 

Studierektor för forskarutbildningen är Helle Skånes. Ämnesansvarig för utbildningen på forskarnivå i naturgeografi är professor Stefan Wastegård. Kontakta gärna dem om du har några frågor om vår forskarutbildning.

Våra tidigare doktorander arbetar idag med forskning, undervisning, utveckling och annan verksamhet på bland annat universiteten i Stockholm, Göteborg och Uppsala, samt på Sveriges geologiska undersökning, Vetenskapsrådet, Riksantikvarieämbetet, SKB och Ragn-Sells miljökonsult AB.