Praktik

Praktik

Genom praktik får du möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper, och du får kännedom om hur arbete med ämnets anknytning organiseras och bedrivs på ett företag, en organisation eller en myndighet. Målet med praktiken är att du ska få både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där dina kunskaper i ämnet kommer till användning.

Vi har praktikkurser i geografi, kvartärgeologi och naturgeografi på grundnivå och  på avancerad nivå har vi praktikkurser i geografi, kvartärgeologi, naturgeografi, och miljövård på avancerad nivå.

Praktik på grundnivå

Praktik på avancerad nivå

Praktik utomlands - Erasmus praktik